16.06.20

WRC: Ypres Rally confirms availability for inclusion in 2020 WRC


Club Superstage, organiser of the Renties Ypres Rally, is in negotiation with the FIA ​​and the WRC Promoter to bring the World Rally Championship to Belgium for the first time in history. The decision is expected to be made soon.


The Covid-19 crisis has led to the postponement and cancellation of numerous events worldwide. The Renties Ypres Rally was moved from late June to the first weekend in October. In the WRC, the rounds in Finland, New Zealand and Wales have been recently cancelled, after postponements in Argentina and Sardinia and cancellations in Portugal and and Kenya. To restart the WRC, the FIA ​​sought other organisations to supplement the WRC 2020 calendar. Club Superstage was asked if they would like the 56th edition of the Renties Ypres Rally to count towards the World Rally Championship 2020.

"It is of course a great honour that we are being considered for the WRC 2020," says Jan Huyghe of the organising committee. "That is the merit of the hundreds of volunteers and members of our club who are selflessly committed to our organisation every year. Only thanks to them can we organise rallies. This is the merit of our entire team. Moreover, for years, the Ypres Rally in Europe has received praise for the quality of the organisation, the experience and safety. We are honoured that the FIA ​​asked us, and from that moment, Club Superstage accelerated to formulate a new timing, to draw the special stages, to approach the City of Ypres, the federation and other authorities, etc."

Club Superstage hereby confirms that the Renties Ypres Rally is under evaluation to organise a round of the World Championship Rally 2020 from 1 to 4 October.


"The project was well received by the authorities, the City of Ypres, who have rally-sport in their genes, and from our partners. We have drawn up a competition that has a Belgian character, in which we have two icons of Belgian motorsport, where Ypres and Spa-Francorchamps can unite with each other," confirms Jan Huyghe. "But let's be clear: nothing has been decided yet. Club Superstage is currently negotiating with the FIA ​​and the WRC Promoter and soon the decision will be made."

The dream of Belgian rally fans to attend a WRC round in their own country has never been more realistic.

NL:
De Ypres Rally bevestigt zijn kandidatuur voor het Wereldkampioenschap Rally op 1-4 oktober 2020

"De onderhandelingen zijn volop aan de gang"

Club Superstage, organisator van de Renties Ypres Rally, is volop in onderhandeling met de FIA en de promotor van het WRC om het Wereldkampioenschap Rally voor de eerste keer in de geschiedenis naar België te halen. De beslissing wordt eerstdaags verwacht.

De Covid-19 crisis heeft wereldwijd geleid tot het uitstellen en zelfs annuleren van tal van evenementen. De Renties Ypres Rally werd verplaatst van eind juni naar het eerste weekend van oktober. In het WRC werden recent de manches in Finland, Nieuw-Zeeland en Wales geannuleerd, nadat eerder de wedstrijden in Argentinië en Sardinië werden uitgesteld en in Portugal en Kenia werden afgelast. Om het WRC opnieuw op te starten, ging de FIA op zoek naar andere organisaties om de kalender van het WRC 2020 aan te vullen. Zo kreeg ook Club Superstage de vraag of de organisator van de Renties Ypres Rally de 56ste editie van zijn topevenement mee wil laten tellen voor het Wereldkampioenschap Rally 2020.

"Natuurlijk is het een enorme eer dat we het aanbod kregen om mee te tellen voor het WRC 2020," vertelt Jan Huyghe van het organisatiecomité. "Dat is de verdienste van de honderden vrijwilligers en leden van onze club die zich elk jaar opnieuw belangeloos inzetten voor onze organisatie. Enkel dankzij hen kunnen we rally's organiseren. Dit is de verdienste van ons ganse team. Bovendien wordt de Ypres Rally in Europa al jaren geroemd voor de kwaliteit van de organisatie, de beleving en de veiligheid. We zijn vereerd dat de FIA ons heeft gevraagd en vanaf dat moment heeft Club Superstage een versnelling hoger geschakeld om een nieuwe timing uit te werken, de klassementsproeven vast te leggen, de Stad Ieper, de federatie en andere overheden te benaderen, enz."

Club Superstage bevestigt hierbij dus dat de Renties Ypres Rally in aanmerking wordt genomen om van 1 tot 4 oktober een manche van het Wereldkampioenschap Rally 2020 te organiseren.

"Het project is prima ontvangen door de overheden, de Stad Ieper, die de rallysport in de genen heeft, en onze partners. We hebben een wedstrijd uitgetekend die een Belgisch karakter heeft, waarbij we twee iconen van de Belgische autosport, Ieper en Spa-Francorchamps, met elkaar verenigen," bevestigt Jan Huyghe. "Maar, laten we duidelijk zijn: er is nog niets beslist. Club Superstage onderhandelt momenteel met de FIA en met de WRC Promotor en eerstdaags zal de beslissing genomen worden."

De droom van de Belgische rallyfans om een WRC-manche bij te wonen in eigen land is nog nooit zo realistisch geweest.

Tekst en foto: PB Club Superstage