Contactgegevens
Rallysupport
Postbus 374 
7440 AJ Nijverdal, Nederland
E: info@rallysupport.nl 
K.v.K.-nr: 08123939
BTW-nr: NL813248656.B01

Persoonsgegevens
Rallysupport verzamelt geen persoonsgegevens, tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een onlineformulier, een aanvraagformulier, het verzenden van een email  of via telefonisch contact, geeft de bezoeker Rallysupport toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor het verlenen van aangevraagde informatie en/of diensten. Bij het aangaan van een abonnement is Rallysupport wettelijk verplicht persoonsgegevens te verzamelen t.b.v. de doorlopende machtiging particulieren SEPA (Single Euro Payments Area).  

Bewaartermijn
Rallysupport bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
NAW-gegevens : Als u geen klant wordt, dan worden deze gegevens binnen een jaar verwijderd.
Telefoon/email : Als u geen klant wordt, dan worden deze gegevens binnen een jaar verwijderd.
Vragen/berichten: Als u geen klant wordt, dan worden deze gegevens binnen een jaar verwijderd.  

Als u klant wordt bij Rallysupport bewaren wij de volgende gegevens zolang dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren:
- NAW-gegevens
- Telefoon/email
- IBAN
- Handtekening
- Vragen/berichten  
Rallysupport deelt bovenstaande gegevens niet met derde partijen. 

Cookies
Rallysupport gebruikt alleen technische en functionele cookies. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Rallysupport wil er op wijzen dat u het recht heeft om uw persoonsgegevens ten allen tijde in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om uw opgeslagen persoonsgegevens aangeleverd te krijgen, via email, telefonisch of aan de balie.  

Op grond van de privacywetgeving heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit kan u doen door contact op te nemen met AP.